Info, kontakt:

Místo konání: Ostrava

Tel.: +420 722 132 440

Certifikovaný kurz elektroepilace

Existuje mnoho způsobů, jak odstranit nežádoucí chloupky. Poslední mezinárodní studie odborníků v oblasti epilace potvrdila, že 100 % a definitivní odstranění chloupků je možné pouze metodou elektroepilace, což je náplní a specializací firmy Apilacare v České republice.

Tento obor dále dělíme na metody Electrolyssis (elektrolýza), Thermolyssis (termolýzu) a metodu Blend (kombinované proudy), a následnou před a po epilační péči.

Elektroepilace dnes ve světě zaujímá jasné prvenství, nejen díky špičkovým patentovaným technologiím, ale především díky odborníkům ve zdravotnictví a v kosmetické oblasti. Důležitost se klade na profesionální přístup v pochopení lidského těla jako celku a jeho funkci v souvislosti s touto metodou.

Od elektrologa, jako odborníka provádějící elektroepilaci, se vyžaduje nejen teoretická odbornost, ale především vysoká manuální zručnost a přesnost v provádění odstraňování chloupků sondou. Rovněž je nutné pochopit technologické metody, správný výběr a nastavení programů individuálně pro každého klienta dle základních charakteristik, které jsou: barva kůže a vlasů, růstového stádia chloupků a možných kontraindikací.
Díky patentovaným inovativním technologiím kanadských přístrojů Apilus, od společnosti Dectro international se stala elektroepilace bezbolestná a 100 % účinná. V současné době je nejvyhledávanější metodou a technologií na světě.

Vítejte v kurzu elektroepilace Apilacare,
který Vás provede všemi elektroepilačními technikami na všech částech těla, které budou ošetřeny až po finální fázi. Součástí bude rovněž bezpečný plán ošetření včetně po epilační péče. Během tohoto kurzu pochopíte celkový proces elektroepilace, různé techniky, používané technologie a jejich rozdíly.

Tento kurz je určen výhradně pro osoby se zdravotnickým vzděláním nebo profesionály s osvědčení pro narušení integrity kůže.
Naše profesní obory se neustále vyvíjejí a inovují, kde cílem kurzu Apilus je vyškolit kvalifikovaného elektrologa a poskytnout Vám ty nejaktuálnější informace v teoretickém i praktickém rozsahu.

Kurz se skládá ze dvou částí, teoretické 5 hodin, a praktické 30 hodin, výhradně na přístrojích Apilus.

Cílené dovednosti:

 • převést teorii do praxe
 • pochopit, připravit a naplánovat ošetření
 • stát se mistrem v ovládání přístrojů Apilus
 • porozumět nastavení programů a jejich parametrů
  při ošetření
 • zvládnout obsluhu přístrojů Apilus, jejich rozlišení
  a funkce
 • mít tu správnou techniku vkládání a vysouvání sondy
 • vést profesionální konzultaci s klientem a získat
  profesionální etiku
 • používat správné hygienické a sterilizační postupy
 • kontraindikace
 • provádět elektroepilační ošetření logickým
  a bezpečným způsobem
 • Sdílet