7 května, 2022 Admin

Elektrolog – specialista v procesu elektroepilace

Existuje mnoho způsobů, jak odstranit nežádoucí chloupky. Poslední mezinárodní studie odborníků v oblasti epilace potvrdila, že 100 % a definitivní odstranění chloupků je možné pouze metodou elektroepilace.

Tento proces dnes ve světě zaujímá jasné prvenství v epilaci, nejen díky špičkovým patentovaným technologiím, ale především díky odborníkům ze zdravotnictví a kosmetického průmyslu. Důležitost se klade na profesionální přístup v pochopení lidského těla jako celku a jeho funkci v souvislosti s touto metodou.

Elektrologie je ošetření, které odstraňuje chloupky zavedením jednorázové sondy do vlasového folikulu a mikrovlnným elektrickým nábojem s vysokou frekvencí zničí buněčné zárodky tvořící vznik chloupku v papile a folikulu. Když je proces dokončen, je sonda odstraněna a chloupek bez odporu vytažen pinzetou. Elektrolog následně pokračuje v ošetření dalších folikulů, dokud z oblasti určené k ošetření nebudou odstraněny všechny nežádoucí chloupky. Elektrologie je metoda odstraňování chloupků, poskytující postupné a trvalé výsledky, za předpokladu, že chloupky jsou v růstové fázi.

Tento proces rozlišujeme na metody Electrolyssis (elektrolýza), Thermolyssis (termolýza) a Blend (smíšená), s následnou před a poepilační péčí.

Proces elektroepilace často vyžaduje opakování. Některé folikuly mohou být obtížně proniknutelné, poškozené a deformované, pokud byly dříve ošetřeny metodami dočasného nebo redukovaného odstranění. Elektrolog svou odborností, vzděláním, zkušenostmi dovede tyto folikuly „napravit“ a docílit trvalou likvidaci.

Ano, zní to složitě, bolestivě a časově náročně, ale ve skutečnosti to tak není.

Elektrolog je estetik, který definitivně odstraní nežádoucí a problémové chloupky z obličeje a různých částí těla zákazníkům mužského a ženského pohlaví pomocí speciálního elektrolytického a termolytického zařízení jednorázovou sondou. Elektrolog může pracovat v dermatologických ordinacích nebo v salonech nabízejících podobné služby. Celosvětově je uznávaná profese jako samostatně výdělečná činnost, které se profesně věnuje velká část elektrologů. Tato činnost je v celosvětovém moderním kosmetickém průmyslu vysoce respektovaná a žádaná.

Od elektrologa, jako odborníka provádějícího elektroepilaci, se vyžaduje nejen teoretická odbornost, ale především vysoká manuální zručnost. Rovněž je nutné pochopit technologické metody, správný výběr sondy a nastavení programů individuálně pro každého klienta dle základních charakteristik, které jsou: barva kůže a vlasů, růstového stádia chloupků a možných kontraindikací.

Z důvodů dezinformací v oblasti epilace je nezbytně nutné informovat zákazníky i budoucí profesionály o všech možných metodách a postupech, které dnešní moderní technologie nabízí, včetně přístrojového vybavení a příslušenství. Zároveň musíme umět dokázat klientům vysvětlit rozdíly mezi epilací a depilací, výsledný efekt a možné kontraindikace.

V České republice bohužel není elektroepilace natolik známá, vyhledávaná ani uznávaná jako v různých zemích evropské unie, USA, Kanady a jiných kontinentech světa.

Právě díky neznalosti jsou tato ošetření považována za metody bolestivé, a to díky zastaralým přístrojům a technologiím.

Důležitou roli hrají i nekvalitní sondy, které se stále objevují na českém trhu a způsobují různé infekce folikulu. Některé používané přístroje nemají ani homologaci pro používání v EU. Odbornost a znalosti elektrologů jsou rovněž na velmi nízké úrovni, jelikož nové technologie neznají z titulu absence renomovaných školitelů a certifikovaných kurzů.

Díky patentovaným inovativním technologiím přístrojů Apilus s frekvencemi 13,56 MHz a 27,12 MHz od kanadské společnosti Dectro International se stala elektroepilace bezbolestnou a 100 % účinnou. V současné době tato společnost nabízí profesionální školicí akademie ve více než 40 zemích světa.

Apilacare sídlící v Ostravě se stala v roce 2021 oficiálním distributorem kanadské společnosti Dectro International pro Českou republiku a zároveň získala mezinárodní profesní licenci odborného diplomovaného školitele pro provozování profesionálních a certifikovaných kurzů v elektroepilaci. Tato školení probíhají na špičkových kanadských přístrojích Apilus a pod záštitou společnosti Dectro International. Kurz vás provede různými elektroepilačními technikami na všech částech těla, které budou ošetřeny až po finální fázi. Součástí je rovněž bezpečný plán ošetření včetně před a poepilační péče. Během tohoto kurzu pochopíte celkový proces elektroepilace.

Elektroepilační kurz a praktický výcvik je podle nejvyšších mezinárodních standardů pro tuto profesi nezbytně nutné zakončit teoretickou a praktickou závěrečnou zkouškou s následným získáním certifikátu.

Kurz elektrologa je určen výhradně pro osoby se zdravotnickým vzděláním nebo pro profesionály s osvědčením pro narušení integrity kůže.

Kurz zároveň opravňuje absolventy pracovat na elektroepilačních zařízeních jiných výrobců, schválených pro použití v EU. Naše profesní obory se neustále vyvíjejí a inovují a možnosti dalšího vzdělávání lze nalézt na mezinárodních kongresech a konferencích pro členy profese pouze v zahraničí. Celosvětově doporučená a respektovaná cena za ošetření elektroepilací je naceněna od jedné minuty sazbou 2 eura nebo 2 USD i více.

Elektrologové provádějí nejčastěji epilační ošetření nechtěných chloupků u žen na tváři, podpaží a v oblasti bikin z důvodu estetického a zdravotního. Klientela se dnes velmi rozšířila o mužské zákazníky, kteří mají zájem o úpravu vousů, obočí, podpaží a další části těla. Nejčastějším důvodem je vzhled, sport a podnikání.

 

Apilacare

Ing. Šárka Issa

Diplomovaný elektrolog, odborný školitel a lektor v procesu elektroepilace

Oficiální distributor přístrojů a příslušenství kanadské společnosti Dectro International pro Českou republiku Skin Care & Elektrology, Slavíkova 6068/18, Ostrava-Poruba 708 00

+420 722 132 440

info@apilacare.cz, www.apilacare.cz